MOYA RIDNA

Tolkachev #7

Photo print, white border

9” x 12” (30.5cm x 22.9cm)
12” x 18” (30.5cm x 45.7cm)
16.5” x 22” (41.9cm x 55.9cm)
22” x 30” (55.9cm x 76.2cm)

13” x 19” (33cm x 48.3cm) - Lisbon only

$50.00 USD - $170.00 USD
Image of Tolkachev #7